top of page
HUISREGELS
sparkletje.png
sparkletje.png

Om het plezier en veiligheid van onze medewerkers en alle bezoekers te waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Het personeel behoudt ten allen tijde het recht om bezoekers te wijzen op de huisregels bij ongepast gedrag. Bij het overtreden van onze huisregels behoren uitzetting en het verbod op verdere toegang tot de mogelijke consequenties.

 

 • Aanmelden bij de receptie

 • Minimale leeftijd is 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het personeel / beveiliging daarom vraagt. 

 • Eigen consumpties zijn toegestaan

 • Petjes, mutsen en capuchons zijn bij ons verboden 

 • Het betreden van Sparkels party-bar is geheel op eigen risico

 • Toegang wordt alleen verleend aan personen vanaf 18 jaar met een geldig ID

 • Roken is NIET toegestaan

 • Schade aan onze spullen wordt op de veroorzaker verhaald en  de politie wordt erbij gehaald

 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade

 • Iedere bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels. Het niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van het personeel, kan verwijdering ten gevolge hebben. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld

 • Bij het overtreden van onze huisregels behoren uitzetting en het verbod op verdere toegang tot de mogelijke consequenties

 • Aanwijzingen van het personeel / beveiliging dienen stipt te worden opgevolgd. 

 • Er geldt een visitatieplicht (ook voor tassen en tasjes) wanneer hierom gevraagd wordt door een medewerker of beveiliging. 

 • Jassen dienen te worden opgeborgen in de garderobe. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in de garderobe zijn opgeborgen. Hetzelfde geldt voor de daar opgeborgen andere goederen alsmede voor goederen die in de jaszakken bewaard werden. 

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. 

 • Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd. 

 • Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn. 

 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd en wordt de politie erbij gehaald.

 • We houden ons het recht voor groepen te weigeren. 

 • Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie. 

 • Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Een ieder die Sparkels party-bar bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend (bewijs)materiaal getoond worden aan derden. 

 • Bij Sparkels-party-bar worden foto’s en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Een ieder die Sparkels party-bar bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal. 

 

sparkletje.png
bottom of page